Mobile Basik Edukation for Adults

Mobile Basik Edukation for Adults

Mobile Basik Edukation for Adults

20.07.2019 г.

     Целта на проекта е разработване и тестване на нови начини за предоставяне на основно образование на възрастни хора в трудни житейски ситуации. Основно училище " Антон Страшимиров" с. Бохот, обл. Плевен участва в проекта "Компютърно обучение в селска България", съвместно със Сдружение "Знание" гр. Ловеч. Участниците бяха от различни възрастови групи, по-голяма част от тях жени. Мотивирани и заинтересовани да се научат да работят с компютър, те с голямо желание посещаваха часовете. Предпоставка за това беше по-лесния достъп до работни места в съвременните условия. Създадени бяха отношения на доверие и взаимопомощ между ромската общност и основното училище в селото.