Прием

      Съгласно заповед № РД-15-169/ 28.03.2023 г. в ОУ "Антон Страшимиров" с. Бохот, общ. Плевен е определен план-прием в първи и пети клас.

 I клас - при наличие на достатъчен брой записани ученици - самостоятелна паралелка от 16 до 22 ученици.

V клас - при наличие на достатъчен брой записани ученици - самостоятелна паралелка от 18 до 23 ученици.

 


Прием след I клас

Кратка информация за приема след I клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след I клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след I клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след I клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след I клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след I клас. Примерен текст.

Научи повече

Прием след VII клас

Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст. Кратка информация за приема след VII клас. Примерен текст.

Научи повече