Проекти

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Участие в проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Научи повече
"Чети и успявай"

"Чети и успявай"

Проект за създаване, пилотиране и прилагане на иновативна методология.

Научи повече
Учители в действие

Учители в действие

Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

Научи повече
Иновативно училище

Иновативно училище

Национален форум за иновации в образованието

Научи повече