Програма за превенция на ранното отпадане и работа с деца в риск от отпадане