План за изпълнение на Стратегията за развитие - период 2021/2026 година